On regional tensions

Heightened tensions in the region these days — Norway: via IMDi: 18,000 flyktninger må bosettes i 2016 26.11.15: temporary border controls resume in Norway 80.000 migranter og asylsøkere har ankommet Sverige de siste to månedene. Det svenske mottakssystemet er i ferd med å bryte sammen, og onsdag varslet Sverige derfor tiltak for å redusere tilstrømmingen av […]

Read More On regional tensions