On pushback to stronger border controls

Jørgen Carling in NRK discussing smuggling —

De som ønsker å søke om asyl, må levere asylsøknaden på grensen. Grensekontrollen i Sverige førte til at antallet asylsøkere til Norge ble halvert på en uke, sier UDI.

– Markedet for menneskesmugling ville blitt borte dersom det eksisterte trygge flyruter til Europa. Men da ville flere ha kommet, så det ønsker man ikke. 

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet mener menneskesmuglere er kyniske kriminelle som utnytter fattige mennesker.

Mens noen menneskesmuglere er farlige og ute etter å utnytte mennesker gjelder ikke det alle, mener Carling.

– Når politikere fremstiller alle menneskesmuglere som onde og farlige gjør det det lettere å sette inn tiltak som man sier skal beskytte flyktningene. I realiteten er nok hovedformålet med å ta menneskesmuglerne å holde flyktningene på avstand så antall asylsøknader i Norge går ned.

Beate Ekeløve-Slydal in NRK on the repercussions of hasty legal changes —

– Vi er veldig bekymret over det store antallet hastendringer som kommer på løpende bånd, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty. 

Slydal viser blant annet til hasteendringen i utlendingsloven om at paragraf 32, der en ordlyd i loven er endret.

(links and emphasis in original text)

Advertisement