On implementing EU-Turkey agreement

Advertisements

On debates re: European burden sharing

On creative solutions [2]

UDI’s Director, Frode Forfang, recently wrote a blog post about rethinking the international refugee regime (det internasjonale flyktningregimet) by – if I understand him correctly – doing away with asylum in favor of a European-based quota system —

La oss tenke oss et helt annet system. Et system der Europa hvert år tok imot opptil flere hundre tusen flyktninger på kvote og fordelte dem mellom landene. Antallet kunne variere fra år til år og tilpasses den aktuelle flyktningsituasjonen. I et Europa med rundt 500 millioner innbyggere, ville det vært en relativt overkommelig oppgave. En forutsetning for å skape folkelig og politisk vilje til noe slikt, er imidlertid at det eksisterende systemet der retten til å søke asyl er grunnlaget for det internasjonale flyktningregimet, opphører i sin nåværende form.

He ends by noting,

Å endre det internasjonale flyktningregimet er selvsagt ingen enkel sak. Retten til å søke asyl er en del av folkeretten. Også EU-retten regulerer dette. En endring må ha et humanitært grunnlag, og må blant annet kunne sikre flyktninger en akutt nødhavn. Men en ny ordning må også ta utgangspunkt i en erkjennelse av at dagens system verken ivaretar grunnleggende humanitære prinsipper eller statenes rett til å styre innvandringen. I mellomtiden står asylretten sterkt som det eneste alternativet vi har.

It unleashed a whole host of responses —

related: 07.01.2016: UDI-direktøren oppsummerte asylåret 2015 (UDI)

On ‘massive’ resettlement programs

Via the BBC

[Antonio Guterres] called for the numbers of refugees being resettled in Europe to be increased.

“We are encouraged by the fact that a number of European countries have been saying, and I believe this is on the table to the European Council, that a massive resettlement programme needs to be put in place for Syrians, but I would expect also for refugees in general,” he told a news conference.

“And when I mean massive, I mean hundreds and hundreds of thousands of people, not just what has been discussed until now in relation to resettlement.

“If this is not put in place and the tragedy in the Aegean goes on and the Balkan chaotic situation goes on, I must say I am very worried for the future of the European asylum system.”

EU states have agreed to resettle 22,000 people direct from UN refugee camps but so far only about 600 have arrived.

Peter Sutherland, the UN special envoy for migration, also called on European states to take more refugees.

On webinars: A crisis of refugee protection?

Dr Cathryn Costello and Prof Guy Goodwin-Gil hosted a webinar, ‘Is there a refugee crisis in Europe, or a crisis of lack of refugee protection?‘, on 12.11.15 for OxHRH.

The webinar is archived here; also find a list of further readings.

(the 1956 Hungarian crisis is specifically addressed starting at 33:00; also, they field a fascinating question about the analytical use of norms before the recording ends)

On regional tensions

Heightened tensions in the region these days —

Norway:

Sweden:

Denmark:

Norway – Sweden – Denmark comparisons:

08.12.15 edit: Add Finland to the mix:

On refugees after Paris, et al.

General:

USA:

Europe: