On Skype

Slight alterations have been made in the asylum interview process in Norway: UDI is staring to use Skype to conduct interviews with individuals around the country (else, everyone has to travel to Oslo). Via Bjorn Atle Gildestad and NRK,

Asylsøkjarane står i kø for å koma seg gjennom papirmølla som kan sikre dei opphald i Norge. For å unngå reising ut til alle asylmottaka, er UDI sine saksbehandlarar no i gang med å intervjue asylsøkjarane på Skype.

Det betyr at saksbehandlar og tolk sit i Oslo, og asylsøkjaren sit på einerom på eit mottak ein stad i landet.

Bakgrunnen for denne nye intervjuløysinga er at UDI no har så mange flyktningar spreidde på asylmottak rundt om i heile landet at dei må effektivisera drifta og gjennomføra asylintervju på enklare måtar enn å møte dei fysisk.

 

Advertisements

On interviews

A recap of a selection mission held in Turkey for Syrian refugees run by UDI, IMDi, and PST: via Marianne Virik at TV2

Det er nå over fire millioner syriske krigsflyktninger i Syrias naboland. I år og de neste to årene har Norge bestemt at 8000 kvoteflyktninger skal komme herfra.

Familier med barn
På et hotell i Tyrkias hovedstad Ankara har norske UDI gjort alt klart for å intervjue over 200 syriske flyktninger. […]

Alle som er her står på en liste over flyktninger som FN mener har et stort behov for beskyttelse. Norge velger ut i fra en rekke kriterier de mener skal vektlegges.

– Vi legger på vekt på at vi vil hente så mange barnefamilier som mulig, og så mange sårbare kvinner som mulig, og så er det veldig viktig for oss ikke å ta personer som har vært involvert i konflikten på noen av sidene, sier Janne, seniorrådgiver i UDI. […]

– Det er viktig at det norske samfunnet vet at vi gjør vårt aller beste for å forsikre oss om at det kun er flyktninger med behov for beskyttelse, som kommer til norge, forklarer politioverbetjent Svein Erik Molstad i PST.