On Skype

Slight alterations have been made in the asylum interview process in Norway: UDI is staring to use Skype to conduct interviews with individuals around the country (else, everyone has to travel to Oslo). Via Bjorn Atle Gildestad and NRK,

Asylsøkjarane står i kø for å koma seg gjennom papirmølla som kan sikre dei opphald i Norge. For å unngå reising ut til alle asylmottaka, er UDI sine saksbehandlarar no i gang med å intervjue asylsøkjarane på Skype.

Det betyr at saksbehandlar og tolk sit i Oslo, og asylsøkjaren sit på einerom på eit mottak ein stad i landet.

Bakgrunnen for denne nye intervjuløysinga er at UDI no har så mange flyktningar spreidde på asylmottak rundt om i heile landet at dei må effektivisera drifta og gjennomføra asylintervju på enklare måtar enn å møte dei fysisk.

 

Advertisement