On informal polls

From TV2,

I en rundspørring TV 2 har utført blant nesten 1.000 asylsøkere på 19 asylmottak over hele landet, svarer 79 prosent av de spurte at de ser for seg en permanent fremtid i Norge.

TV 2 besøkte 19 akuttmottak for asylsøkere over hele landet der de delte ut et spørreskjema med ni spørsmål, på ni språk, for å få vite mer om asylsøkerne som er kommet til Norge.

984 voksne asylsøkere svarte på spørsmål om seg selv og fremtiden. Svarene viser tydelig at asylsøkerne ikke ønsker å reise hjem. Selv om forholdene i hjemlandet bedrer seg er det bare 15 prosent av de TV 2 snakket med som vil reise tilbake. Vel 5 prosent svarte at de ikke visste.

[…]

Undersøkelsen fra TV 2 er ikke statistisk representativ. Konklusjonene baserer seg på svarene som 984 voksne asylsøkere har gitt. Det har kommet vel 30.000 asylsøkere til Norge i år.

Advertisements

On Norwegian public opinions

Nordlys commissioned a survey by InFact to find out current public opinion on how the government is handling the influx of refugees and asylum seekers in Norway —

Forrige uke kom det 2452 asylsøkere til Norge. Det er ny ukesrekord og har skapt et massivt press på norske myndigheter for å håndtere situasjonen.

Samtidig svarer 65 prosent av de spurte i en nasjonal undersøkelse InFact har gjort for Nordlys, at de ønsker strengere asylbestemmelser i Norge.

– Tallenes tale er tydelige, men dette er noe vi har været de siste ukene. Sentrale politikere har i løpet av noen få, korte uker, skiftet fra å kappes å legge til rette for en asylstrøm til Norge, til å kappes om å være tøffest i klypene, sier Kjell Arne Røvik, professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø (UiT).

– Det er selvfølgelig en følge av det som skjer i Nord-Norge. Nok en gang er grensen i nord den mest interessante, forklarer han videre.

click through for specifics on questions + graphed responses.

On public opinion

IOM and Gallup World Poll released global polling data on people’s attitudes towards migration. Find the press release here; the full report here.

From the press release,

How the World Views Migration – a newly released report produced by IOM in collaboration with the Gallup World Poll – provides, for the first time, a global overview of people’s attitudes towards immigration. […]

The study, based on interviews conducted by Gallup with over 183,000 adults across over 140 countries between 2012 and 2014, shows that people around the world are not as opposed to immigration as may be commonly assumed. Some 43 per cent favour increasing or keeping stable the numbers of immigrants in their countries, while only 34 per cent support lower levels of immigration.

Related: a recent NYT article, looking for future trends in migration, cite 2012 Gallup data about the global desire to migrate.