On informal polls

From TV2,

I en rundspørring TV 2 har utført blant nesten 1.000 asylsøkere på 19 asylmottak over hele landet, svarer 79 prosent av de spurte at de ser for seg en permanent fremtid i Norge.

TV 2 besøkte 19 akuttmottak for asylsøkere over hele landet der de delte ut et spørreskjema med ni spørsmål, på ni språk, for å få vite mer om asylsøkerne som er kommet til Norge.

984 voksne asylsøkere svarte på spørsmål om seg selv og fremtiden. Svarene viser tydelig at asylsøkerne ikke ønsker å reise hjem. Selv om forholdene i hjemlandet bedrer seg er det bare 15 prosent av de TV 2 snakket med som vil reise tilbake. Vel 5 prosent svarte at de ikke visste.

[…]

Undersøkelsen fra TV 2 er ikke statistisk representativ. Konklusjonene baserer seg på svarene som 984 voksne asylsøkere har gitt. Det har kommet vel 30.000 asylsøkere til Norge i år.

Advertisement